Hindi Sapat Ang Sipag at Tiyaga

May 14, 2017
neilyanto

Siguro madalas mo nanag naririnig ito at nasabi na rin ito ng magulang mo, “Magsipag at magtiyaga ka lang aasenso kana!”

Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba dito?

Alam mo bang karamihan ng mga tao ay naniniwala sa kasabihang yan? Masilag, maityaga at maniwala ka lang na kaya mong gawin, aasenso ka?

Magbigay tayo ng magandang halimbawa,

Si Jose ay isang mambubote, masipag sya dahil araw-araw syang  naghahanap ng bote, matiyaga sya dahil kahit sa mainit na araw patuloy pa rin nyang ginagawa ang trabaho nya at naniniwala sya na balang araw aasenso sya dahil masipag, matyaga at naniniwala sya sa kaya nyang gawin.

Ang tanong, aasenso kaya sya sa ganong proseso?

Malamang hindi.

So, ano ba ang kulang sa ginagawa ni Jose?

Ang kasama ng pagiging masipag at matiyaga ay ang dalawang ito:

1. Karunungan.

Hindi sapat na masipag at matiyaga lang tayo dapat meron din tayong alam. Bakit ba naging successful ang dating hindi successful? Dahil meron silang karunungan, masipag, matiyaga at

2. Madiskarte.

Maraming taong masipag, matiyaga at matalino pero iilan lang ang mga taong madiskarte. Alam nila kung saan nila gagamitin ang pagiging matiyaga, masipag at karunungan nila.

Maraming hindi nagiging successful dahil hindi nila makumpleto ang apat na ito.

Marunong sila, madiskarte at masipag pero hindi naman sila matiyaga, so, wala rin.

Matiyaga ka, madiskarte ka, marunong sila pero hindi sila masipag, so, wala rin.

Hindi sapat ang pagiging masipag at matiyaga dapat may karunungan ka at madiskarte ka sa buhay para makuha mo ang buhay na gusto mo.

If you like this post don’t forget to like and share.

Subscribe to our newsletter updates.

‘Till Next Post.

Leave a Reply

Back to Archive

About Author

NEIL YANTO
Neil Yanto is a Video Creator and Online Entrepreneur. He helps Filipino Marketers and Online Entrepreneurs how to grow their marketing business from scratch across multiple marketing channels. READ MORE

Popular Post

May 30, 2023
How to Earn in Neil Yanto's Copy Trading Bot?

In an age where the digital world seems to move at lightning speed, finding efficient ways to generate income online is a top priority for many. Whether you're an experienced trader or a newbie seeking to navigate the cryptocurrency market, one tool stands out in the crowd: the Neil Yanto Copy Trading Bot. This innovative […]

Read More
July 22, 2024
Why Donald Trump's Victory Has a Significant Impact on Bitcoin

Today, we will discuss a very important topic that has sparked a lot of conversations in the crypto community: "Why does Donald Trump's victory have a significant impact on Bitcoin?" What is the connection between politics and economics in the world of cryptocurrencies? Let's dive in and find out. Every election, especially in the United […]

Read More
November 6, 2016
How to overcome Negative Thinking?

Quotes: “Once you replace negative thoughts with positive ones, you’ll start having positive results.” Mas madalas mo bang naiisip ang mga diffifulties, failure and disaster? Mas naiisip mo ba ang mga negative na napapanuod, nababasa at napapakinggan mo? Nakikita mo ba ang sarili mo na nahihirapan at walang kakayahan na mabago ang buhay? Madalas mo […]

Read More
Copyright © 2016 - 2024
Neil Yanto Blog
FOLLOW US

About me

Hello! I'm Neil Yanto, I'm a Registered Master Electrician. I’ve been working for almost 6 years in Engineering Industry before I went to Online Marketing. I started making blogs because I want to help my fellow citizens as well as share my ideas and knowledge about Online Business. I believe online business is a business of the future. Read More

Important

About MePrivacy PolicyTerms and ConditionsEarning DisclaimerLogin

Contact Us

Email: info@neilyanto.com